Belgisch geheim leger met Juliana Naesen

Belgisch geheim leger met Juliana Naesen

Z_AV_AV_2016_003

Het Belgische geheime leger was een gewapende verzetsgroepering. Ze hadden uitdrukkelijk trouw gezworen aan de vorst(Leopold III). Hun doel was om de macht van de koning te verzekeren en zelfs te vergroten na de oorlog en seperatisme en/of extreem linkse idealen geen kans te geven in de na oorlogse politiek. Het verlies van de oorlog was volgens hen de schuld van de vooroorlogse politiek. Door deze visie kon het Belgische geheime leger (toen nog het "legioen van België") in het begin van de oorlog niet op steun van de Belgische regering in ballischap rekenen. Dit wantrouwen werd rechtgezet door de oprichter Charles Claser die de regering bezocht in Londen in 1942.

Tijdens de geallieerde landing in Normandië verstoorde het Belgische geheime leger ( nu met zo'n 54000 leden) het treinverkeer en de Duitse communicatie. Verdere militaire acties bleven uit behalve in de Ardennen. De demobilisatie van het Geheim Belgisch leger begon in oktober 1944. Het telde toen 54.314 erkende leden en was daarmee de grootste verzetsorganisatie in België. Gedurende de oorlog lieten meer dan 4000 van haar leden het leven.

Op foto staat een brief die Naesen Juliana erkent als lid van het geheim Belgisch leger in groep G.I6 Zone III (Wallonië). Juliana was afkomstig uit Petegem-aan-de-Leie. Het geval van Juliana toont aan dat vrouwen zeker een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet.
7 maart 1945