De oudst gekende foto van de Zultse Firtel

De oudst gekende foto van de Zultse Firtel

Z_ADP_MVDA_2014_zultefirtel 001

Het is onmogelijk te bepalen wanneer de Firteltraditie in Zulte startte. Nog voor 1800 zou een eerste 'Fietel' door de straten van het dorp getrokken hebben, maar daarover bestaat geen zekerheid.

Het jaar 1857 wordt gezien als de officiële start van de Zultse Firteltraditie, maar ook dit staat niet volledig vast. Het is wel zeker dat de Firtel startte op initiatief van enkele 'leutige' mannen die de Zultse oktoberkermis wat wilden verlengen. Op de dinsdag na het kermisweekend trokken ze verkleed door de straten. Dit gebeuren groeide uit tot een echt evenement.

Jarenlang ging de Firtelstoet uit op de dinsdag na kermiszondag, maar vanaf 1960 werd de stoet definitief op de eerste zondag van oktober geplaatst.

Deze foto is te dateren rond 1890 en is daarmee de oudste gekende 'Firtelfoto'. Een groepje 'Firtelgangers' poseert met een zelfgemaakte leeuw. De foto is genomen voor het Zults café 'De Klokke'. Cafébaas annex timmerman Henri Nachtergaele staat uiterst links op de foto.

De Firtel was lange tijd louter een mannenzaak. Dit wordt onderstreept door deze foto.
foto
rond 1890