De molen van Astene

De molen van Astene

N_PrMVDA_MVDA_2015_molen Astene

Op deze postkaart staat de molen van Astene afgebeeld. Hij stond destijds aan de Leiehoek. De molen die we hier zien stamde uit de 17de eeuw, maar hij had oudere 'wortels'. De bronnen wijzen uit dat een eerdere molen rond 1580 vernield werd en pas in 1632 volledig heropgebouwd.

De houten molen was gemaakt om koren te malen. Doorheen de jaren stond de molen bekend onder verschillende benamingen. Men noemde hem 'Astenemolen', 'Robbensmolen' of 'Saverysmolen'.

De benaming 'Astenemolen' spreekt voor zich. De naam 'Robbensmolen' verwijst naar de familie Robbens. Deze familie was al in 1750 eigenaar van de constructie en ze bleven dit tot in 1870. Albert Saverys gaf zijn naam ook aan de molen. De kunstschilder ijverde al in de jaren '20 van vorige eeuw voor het behoud van de houten reus. In 1932 kocht Saverys de molen aan. Hij bracht zijn schildersatelier onder in de stenen onderbouw van de constructie.

De molen lag de kunstschilder nauw aan het hart. Hij klopte bij de overheid aan om een toelage te krijgen voor herstellingen aan de molen, maar dit werd geweigerd. Daarop besloot Albert om de nodige werken zelf te financieren.

In 1949 kwam de korenmolen in handen van Albert Saverys' zoon William. William vroeg subsidies aan om de molen te restaureren, maar ving bot. De molen kreeg zo de doodsteek. In 1951 werd de constructie afgebroken. Op het domein werd een villa gebouwd.
postkaart
Deinze
1945