Oorlogsmonument Vurste (kerk)

Oorlogsmonument Vurste (kerk)

G_POLS_MVDA_2013_008

Het oorlogsgedenkteken voor de soldaten van Vurste staat opgesteld tegen de westgevel van de plaatselijke Sint-Martinuskerk. Het werk herdenkt de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Het monument is volledig vervaardigd uit blauwe hardsteen. Het gaat om een stèle op een sokkel.

Op de sokkel van het monument is ‘R.I.P’ gebeiteld samen met de gegevens van de vervaardiger van dit gedenkteken. De Gentse arduinkapper De Clercq realiseerde destijds deze gedenksteen. R. Declercq was geen echt kunstenaar, maar een wel een bekwaam steenhouwer. Na de oorlog werden de goede steenhouwers ingeschakeld voor het ‘kappen’ van gedenkstenen. Het monument te Vurste was zeker niet enige herinneringsteken dat De Clercq afleverde. Zo vervaardigde hij ook het oorlogsgedenkteken in Meerdonkdorp.

Het bovenste gedeelte is het meest decoratieve deel van het gedenkteken voor de gesneuvelde militairen te Vurste. Daarop is centraal een kruis in laagreliëf gehakt. Achter dit kruis is een lauwerkrans afgebeeld. Het kruis wordt geflankeerd door twee boorden met daarin plantenmotieven. De Art Decostijl toonde zijn invloed bij het ontwerp van deze herdenkingssteen. Boven het kruis is ‘aan hun die vielen’ in verdiepte letters gehakt. Onder het kruis is de zinsnede ‘als offer voor hun land’ gebeiteld.

Dit oorlogsmonument doet qua vormgeving denken aan de grafzerkjes die werden opgericht voor de gesneuvelde soldaten. Het is niet onmogelijk dat dit monument lichtelijk gebaseerd is op het bekende heldenhuldezerkje. Door de combinatie van de lauwerkrans en het kruis doen deze decoratieve motieven enigszins denken aan een Keltisch kruis. Dit monument is een stuk groter uitgevallen dan de traditionele grafzerkjes voor de soldaten.
foto
2012