Oorlogsmonument Baaigem

Oorlogsmonument Baaigem

G_POLS_MVDA_2013_004

Het oorlogsmonument van Baaigem werd opgericht vlakbij de Sint-Bavokerk. Het werk bevindt zich ter hoogte van de oostgevel van de parochiekerk. Het werk huldigt de gesneuvelde soldaten, opgeëisten en burgers van het dorp in beide wereldoorlogen. Na 1940-1945 werd dit monument immers aangevuld met de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het Baaigemse oorlogsgedenkteken kwam tot stand in de jaren ’20 van vorige eeuw.

Het monument is op het kerkhof geplaatst en is ook opgevat als een grafmonument. Het bestaat uit een monumentale hardstenen stèle op een sokkel met daarvoor een perk. Dit perk is afgebakend met een arduinen boord en vier rechthoekige paaltje met daartussen kettingen. Door deze opstelling lijkt het op een grafperk. Op de voet van de stèle is een plaket bevestigd. Daarop staat in verdiepte gebeitelde letters ‘Hulde aan onze helden 1914-1918’ en een opsomming van de omgekomen Baaigemnaren. Achteraf zijn ook de jaartallen ‘1940-1945’ op het plaket gebeiteld samen met de toenmalige slachtoffers.

De stèle op dit monument trekt het meest de aandacht. In het arduin is immers een pakkend tafereel in laagreliëf gebeiteld. Centraal op de stèle is een imposant kruis gebeiteld met daar rond een vlag gewikkeld. Dit symboliseert ‘De dood voor het vaderland’. Onder de rechter kruisarm is een vrouw afgebeeld. Zij legt een palmtak op het graf van een soldaat. Met haar andere hand wijst ze naar het grote kruisbeeld. Het soldatengraf wordt hier voorgesteld door een klein kruisje met daarnaast een soldatenhelm. Vermoedelijk bezoekt de vrouw het graf van haar gesneuvelde man of zoon.

E. Dhondt was de ontwerper van dit oorlogsmonument. Hij slaagde erin om een pakkende gebeurtenis voor te stellen. Een vrouw die het graf van haar man of zoon bezoekt is altijd ook een treffende aanklacht tegen de oorlog.
foto
Gavere
2012