Perk voor de gesneuvelde Franse soldaten uit W.O.I op de begraafplaats van Petegem-aan-de-Leie

Perk voor de gesneuvelde Franse soldaten uit W.O.I op de begraafplaats van Petegem-aan-de-Leie

D_POLS_MVDA_2013_019

Op de begraafplaats van Petegem hebben 32 Franse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog een laatste rustplaats gevonden in een apart perk.

Deze Franse soldaten kwamen om tijdens de zware gevechten rondom Petegem in de oktobermaand van 1918. Enkel en alleen in Petegem kwamen toen 127 Franse en 123 Duitse soldaten om. Dit vooral bij gevechten in de Kortrijkstraat en rond het station. Het is dus niet verwonderlijk dat er nog een’ stille getuige’ te vinden is van deze bloedvergieten op de Petegemse dodenakker. Het gaat hier om een laatste ‘overblijfsel’. De 45 Duitse soldaten die op de Petegemse begraafplaats werden bijgezet, werden in 1931 op de nu verdwenen militaire begraafplaats van Deinze begraven.

Het aantal Franse gesneuvelden op deze begraafplaats was aanvankelijk ook veel groter. Een groot aantal gesneuvelden werd op vraag van de familie gerepatrieerd naar hun thuishaven. Een ander deel slachtoffers werd op verzoek van hun nabestaanden herbegraven op de Franse militaire begraafplaats van Machelen-aan-de-Leie.

Op het graf van iedere gesneuvelde militair werd een typisch sober wit kruis in kunststeen geplaatst. Deze grafkruisen dateren niet van vlak na de Eerste Wereldoorlog. De oorspronkelijke houten kruisen gingen na verloop van tijd rotten. De huidige exemplaren zijn vrij recent. Een bordje op ieder kruis vermeldt de naam en sterfdatum van de gesneuvelde met de leuze ‘Mort pour la France’. Verder staat er ook af te lezen tot welke divisie de militair behoorde en het nummer van het graf. In één graf zijn de stoffelijke resten van een onbekende soldaat bijgezet, een ander graf is leeg. Het bordje op dit graf geeft immers ‘tombe vide' aan.
foto
Deinze
2012