Oorlogsmonument Zevergem

Oorlogsmonument Zevergem

DP_POLS_MVDA_2013_003

Het oorlogsmonument van Zevergem is opgericht aan de linkerkant van de westgevel van de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het monument eert de gesneuvelden van het dorp van beide wereldoorlogen. Het monument staat al van bij zijn onthulling na de Eerste Wereldoorlog op dezelfde plek. Deze onthulling moet plaats gehad hebben tussen 1919 en 1922, want in 1922 is het al te zien op foto’s van de kerk. Het gedenkteken is volledig opgetrokken uit blauwe hardsteen en kan men onderbrengen bij de gedenkzuilen. Door zijn meerdelige sokkel komt het Zevergemse oorlogsgedenkteken zeer architecturaal over.

In het gedeelte net boven de kleine sokkel zijn de namen van de gesneuvelden in verdiepte en achteraf witgeschilderde letters gebeiteld. Er staat te lezen ‘Voor het vaderland gevallen De soldaten’ met daaronder de namen van de gesneuvelde Zevergemse soldaten. Daarop volgt ‘In ballingschap gestorven De opgeeischten’ met de opsomming van de omgekomen opgeëisten. De na de Tweede Wereldoorlog zijn de namen van de twee omgekomen Zevergemse slachtoffers ook op dit gedenkteken gebeiteld. Boven dit gedeelte begint eigenlijk de voet van het kruis die dit gedenkteken bekroond. Daarin staat te lezen ‘Ter nagedachtenis van de gesneuvelden van Zevergem 1914-1918’. De jaartallen zijn op een kunstige manier schuin onder elkaar weergegeven. Daartussen is een lauwerkrans en een palmtak gebeiteld. Niet echt te verwonderen, want deze symbolen komen veelvuldig voor op oorlogsgedenktekens. Daar boven staat een andere kleinere sokkel. Deze is gedecoreerd met een gebeiteld vlag waarop de Belgische driekleur is geschilderd.

Tenslotte wordt het monument bekroond door een hardstenen kruis. Centraal in het Latijnse kruis is het Christusmonogram ‘IHS’ verdiept gebeiteld. In onze gemeentes tussen Schelde en Leie komt dit monogram niet voor op oorlogsgedenktekens. Het monogram op het kruis is makkelijk te verklaren. IHS is de afkorting van Jezus’ naam in het Grieks. Hierdoor wordt het christelijke karakter van het Zevergemse oorlogsmonument extra beklemtoond.

Dit oorlogsgedenkteken is zeker niet uniek qua vormgeving. Gelijkaardige monumenten kan men over het ganse land terugvinden. Natuurlijk is geen enkel natuurstenen monument identiek.
foto
De Pinte
2012