De kantwerkstersschool van Eke

De kantwerkstersschool van Eke

DP_MVDA_kantwerkschool

Deze postkaart dateert uit het laatste decennium van de 19de eeuw.  We zien de meisjes van de Eekse kantwerkstersschool.
De school voor kantwerksters werd veelal bevolkt door arme meisjes. Ze kregen de kans om een ambacht te leren. De meisjes verdienden een loon, maar dit was maar karig.

De school werd geleid door de nonnetjes van de Kindsheid Jésu. Zij hadden zich in 1873 te Eke gevestigd op vraag van de toenmalige parochiepastoor Edward Goossens.
postkaart
Nazareth
1890-1900