Odon de Giey

Odon de Giey

DP_ADP_2012_002

Odon De Giey is één van de ondertekenaars van het verzoekschrift van 1865 tot het zelfstandig worden van de gemeente De Pinte. In 1905 is, door de veranderingswerken aan de kerk, het kerkhof rond de kerk te klein geworden. Odon de Giey schenkt een stuk grond op de hoek van de Vredestraat met de Polderdreef om daar een nieuw kerkhof aan te leggen. Het is door toedoen van Odon de Giey dat De Pinte haar eerste gemeentehuis krijgt. Hij bouwt in 1909 in de Pintestraat drie woningen. Een huis voor de secretaris, één voor de veldwachter én één dat als gemeentehuis moet dienst doen. Tot dan zetelde de gemeenteraad telkens in een ruimte van een school of een herberg. De Giey bouwt deze woningen op eigen kosten. De eerste de Giey die burgemeester wordt is Odon de Giey, dit van 1892 tot 1930. Hij is de achterkleinzoon van Jan Baptist de Giey, burgemeester Sint-Denijs-Westrem. Hun leuze is “Qui s’y frotte, s’y pique”, “Wie mij prikt, steek ik”. Deze wapenspreuk werd aan de familie toegekend wegens dapper gedrag op slagvelden. Zijn zoon Henry de Giey zou vanaf 1930 tot 1965 de functie van burgemeester bekleden, met een onderbreking van drie jaar. Tijdens de 2e W.O. was Maurice Pauwels burgemeester.
foto
De Pinte
1930 1892-1930