De Machelse 'Grand Place' voor de Eerste Wereldoorlog

De Machelse 'Grand Place' voor de Eerste Wereldoorlog

AG20210318_001

Op deze postkaart zien we 'de plaetse' van Machelen-aan-Leie. De foto is genomen voor de Eerste Wereldoorlog. Herberg ' De Afspanning' deed dienst als gemeentehuis. Links boven de ramen zien we een deeltje van het bord met daarop 'gemeentehuis'. De kerktoren had toen ook nog een laag dak. De toren was beschadigd geraakt in 1801 en nooit goed hersteld. Pas in 1914 vatte men de eigenlijke restauratiewerken aan, maar W.O.I gooide roet in het eten. De werken werden gestopt. In 1918 waren grootscheepse restauratiewerken opnieuw nodig, want de kerk had zwaar geleden onder het oorlogsgeweld.
postkaart
voor de Eerste Wereldoorlog