[BLANK]

Inrijpoort Nieuwgoed

Inventarisnummer
D_D_CD_MVDA_2013_001

Beschrijving
Deze foto toont de inrijpoort van het zogenaamde 'Nieuwgoed'. Deze oude omwalde hofstede werd door Diederik van den Elzas in 1145 aan de abdij van Drongen geschonken. Het pronkstuk van de hoeve was de imposante toegangspoort.;De poort moest dienst doen als verdedigingsmiddel, want ze beschikte over kantelen en twee torentjes met schietgaten. De constructie was echter vooral een statussymbool. Dergelijke poorten weerspiegelden de rijkdom en macht van de eigenaar. Het 'Nieuwgoed' was in de loop van de geschiedenis achtereenvolgens ook eigendom van de families Raveschoot, Utenhove en de Schietere.;Aan het begin van de jaren 1970 werd de inrijpoort bijna volledig vernield bij een aanrijding. De middenpartij met de kantelen en bijhorend wapenschild van de adellijke familie de Schietere uit 1597 stortte in. Enkel de twee poortpijlers en één vooruitstekend torentje bleven overeind.;In 1985 werd de zwaar beschadigde poort toch als monument beschermd. De hoeve met bijhorende percelen en omwalling werd op haar beurt een beschermd dorpsgezicht. Sinds 1985 zijn de overblijfselen van de inrijpoort verder afgetakeld. Er zijn al stemmen opgegaan om de bescherming als monument op te heffen. Sommigen voelen er ook iets voor om de poort te reconstrueren. Het wapenschild dat de inrijpoort sierde zou immers nog bewaard zijn.;Het is jammer dat deze mooie constructie bijna volledig verdwenen is, want de poort was één van de weinige overblijvende waardevolle oude bouwwerken van Petegem-aan-de-Leie.
Objecttype
foto
Datering
circa 1930?


Deze websites maakt gebruik van cookies Accepteer. Hier vindt u meer informatie wat dat precies inhoudt. Lees meer