De buitenzijde van de Vinktse parochiekerk

De buitenzijde van de Vinktse parochiekerk

D_LDR_MVDA_2017_buitenzijde kerk Vinkt

De parochiekerk van Vinkt is opgedragen aan de Heilige Bartholomeus. De eerste kerk in het dorp moet dateren uit de 11de of 12de eeuw. Van dit gebouw blijft niets meer over. In de daaropvolgende eeuwen werd de kerk verschillende keren verbouwd.

In 1615 stortte het bedehuis echter in. Vanaf 1620 volgde de heropbouw. Na de heropbouw zouden nog uitbreidingswerken volgen. In de 17de eeuw werd de noordelijke zijbeuk bijgebouwd, in de 18de eeuw trok men de zuidelijke beuk op. Door deze werken werd het bedehuis vrij groot, zeker voor een dorpje als Vinkt.

Naar de normen van de tijd was Vinkt echter geen klein dorp. Aan het eind van het Ancien R├ęgime had het een respectabel inwonersaantal (ongeveer 2000 inwoners). Dit veranderde door de landbouwcrisis van 1848. Er was een hoog sterftecijfer en sommige mensen verlieten het geteisterde dorp.

Het inwonersaantal van Vinkt heeft zich sinds de 19de-eeuwse landbouwcrisis nooit volledig hersteld. Het feit dat de Sint-Bartholomeuskerk zo groot is blijkt dus terug te voeren naar de bevolkingssituatie voor 1848. Dit is zeker een verklaring voor het feit dat het bedehuis werd uitgebreid met twee zijbeuken.

De laatste ingrijpende veranderingswerken werden uitgevoerd in de periode 1898-1899. Toen bouwde men de noordelijke sacristie (hier uiterst links te zien met laag dak). Na beide wereldoorlogen moest de kerk telkens worden gerestaureerd.

Op deze postkaart staat ook het Heilig Hartbeeld afgebeeld. Dit beeld werd in 1930 onder massale belangstelling ingehuldigd en kreeg een centrale plek op het het kerkhof. In 2011 werd de begraafplaats rond de kerk verwijderd, maar het beeld van het Heilig Hart behield zijn plaats.
postkaart
Nazareth
jaren 1930