• De Callemoeievijver
De Callemoeievijver
De Callemoeievijver
De Callemoeievijver
De Callemoeievijver

De Callemoeievijver

CLS_Nazareth
CLS_20240212_001

De Callemoeievijver te Nazareth is 23 hectare groot. De plas ontstond door de zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E3 (nu E17). Na de aanleg de autostrade won de firma Stadsbader nog zand op de site. Daardoor is de plas zo groot en diep geworden.
De vijver is een belangrijke plek voor vogels. Het is een stopplaats voor trekvogels en een overwinteringsplek voor eenden.

Tot 2023 had de Callemoeivijver ook nog een andere functie. Het was een stortplaats voor vervuild baggerslib uit de Leie en de Schelde. Het slib werd onder het wateroppervlak gedeponeerd zodat het niet zichtbaar is. Ondanks de aanwezigheid van vervuild slib leeft er nog vis in de plas. Over het vervuild slib is een beschermlaag gelegd zodat de vervuiling niet in contact komt met de vis.

De Callemoeievijver staat ook wel bekend als de Papelenvijver. Vroeger stond het 'Papelenhoeve' immers vlakbij de locatie waar de vijver ligt. Deze historische hoeve was eigendom van een klooster. Enkele eeuwen geleden kwamen paters er uitrusten. De oude hoeve moest in de jaren 2000 echter plaats ruimen voor industrie.

De autosnelweg zorgde niet enkel voor het ontstaan van de Callemoeievijver. De snelweg zorgde eveneens voor de komst van industrie. De E17 transformeerde de omgeving rond de Nazarethse Callemoeie.
foto
Nazareth
2024